AMOEBIASIS

Category:
Sr. No. CATEGORY COMPOSITION PACKING
1 AMOEBIASIS Ofloxacin & Ornidazole suspension,
OFLOXACIN USP 50mg,
ORNIDAZOLE 125mg
30ml
2 AMOEBIASIS, Antiprotozoal Ofloxacin & Metronidazole suspension ,
OFLOXACIN USP 50mg,
METRONIDAZOLE BENZOATE I.P. 100mg
30ml
3 Antiamoebic Norfloxacin & Tinidazole Suspension,
NORFLOXACIN I.P. 100mg,
TINIDAZOLE I.P. 100mg
30ml
4 ANTIAMOEBIC Metronidazole suspension ,
METRONIDAZOLE BENZOATE B.P. 200mg Eq. to Metronidazole 125mg
100ml